Zarządzanie ryzykiem

Oferta

Zarządzanie ryzykiem

Znaczenie właściwego zarządzania należnościami

 

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności wiąże się z licznymi zagrożeniami – niewłaściwy dobór kontrahentów czy nieskuteczne procedury windykacyjne mogą spowodować, ze należności będą spływać ze znacznym opóźnieniem, a czasem będą nawet bezpowrotnie tracone. Z drugiej jednak strony kredyt kupiecki jest tak rozpowszechniony, że ograniczenie się do sprzedaży gotówkowej lub przedpłat musiałoby się wiązać ze znacznym zmniejszeniem obrotu przedsiębiorstwa. Celem procesu zarządzania należnościami jest uzyskanie równowagi między sprzedażą, a płynnością i bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa.

 

Korzyści z właściwego zarządzania należnościami

 • ograniczenie ryzyka kredytowego,
 • zwiększenie płynności finansowej,
 • skrócenie przeciętnego okresu spływu należności

Jak działamy?

 • oferujemy audyt systemu należności w zakresie:
  - selekcji potencjalnych konkurentów
  - warunków sprzedaży
  - stosowanych zabezpieczeń
  - windykacji należności
 • prowadzimy szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie należnościami

Produkty wspomagające zarządzanie ryzykiem w firmie, w których wdrożeniu i obsłudze pomaga Unity

 • ubezpieczenie należności
 • faktoring
 • raporty handlowe
 • monitoring płatności
 • windykacja polubowna i sądowa
 • ubezpieczenie sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników firmy