Ubezpieczenie należności

Oferta

Ubezpieczenie należności

Dlaczego ubezpieczać?

 

W 2012 r. w Polsce zostało złożone 4091 wniosków o upadłość, a faktyczna skala zatorów płatniczych wśród polskich przedsiębiorstw jest znacznie większa. Sytuacja gospodarcza sprawia, że nawet sprawdzeni odbiorcy mogą przestać płacić, a utrata należności to dla Państwa firmy nie tylko zmniejszenie zysków, ale też ryzyko poważnego zachwiania płynności finansowej.

 

Przed czym chroni?

 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w sytuacji:

 • prawnie potwierdzonej niewypłacalności dłużnika
 • przewlekłej zwłoki (długotrwałego braku zapłaty i nieskutecznej windykacji)

 

Jak działa?

Dodatkowe korzyści

 • możliwość zwiększania sprzedaży w bezpieczny sposób, dzięki weryfikacji potencjalnych kontrahentów dokonywanej przez ubezpieczyciela
 • bieżący monitoring ryzyka związanego z potencjalną niewypłacalnością klientów
 • poprawa płynności dzięki wprowadzeniu procedur ubezpieczeniowych
 • windykacja należności przez wyspecjalizowane podmioty powiązane z ubezpieczycielem, zarówno w kraju, jak i za granicą
 • możliwość powiązania z innymi usługami finansowymi (np. faktoring)
 • zwiększenie wiarygodności wobec innych instytucji finansowych (np. umowa ubezpieczenia należności jako zabezpieczenie kredytu obrotowego)

 

Możliwe płaszczyzny optymalizacji umów ubezpieczenia należności

 

Ponad 10-letnie doświadczenie pracowników firmy Unity oraz doskonała znajomość rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego pozwala na zoptymalizowanie istniejących jak i przyszłych programów ubezpieczeniowych w następujących aspektach:

 • zapisy kosztowe – obniżające koszty związane ze współpracą z Ubezpieczycielem
 • zapisy szkodowe – wpływające na wysokość odszkodowania w zależności od różnych sytuacji z odbiorcą
 • zapisy uszczelniające umowę – zapisy, które obniżają prawdopodobieństwo pomyłki przy obsłudze umowy 
 • zapisy uelastyczniające umowę – dające Państwu większą decyzyjność oraz wprowadzające możliwość prowadzenie bardziej zindywidualizowanej polityki wobec odbiorców

Ponadto współpraca z naszą firmą gwarantuje Państwu fachową pomoc na różnych etapach obsługi umowy (ubezpieczenie klienta, jego monitoring, windykacja należności, zgłoszenie szkody) świadczoną przez podmiot, który statutowo reprezentuje interes Państwa frmy, a nie zakładu ubezpieczeń.