Oferta

Oferujemy obsługę brokerską w zakresie następujących produktów:

  • ubezpieczenie należności - ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności lub przewlekłej zwłoki w płatności kontrahenta czytaj więcej
  •  faktoring - finansowanie poprzez sprzedaż należności wyspecjalizowanej firmie faktoringowej czytaj więcej
  •  ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia - ubezpieczenie chroniące przedsiębiorcę przed nadużyciami ze strony pracowników (np. kradzież, wyłudzenia, fałszerstwa)
  • raporty handlowe - możliwość weryfikacji partnerów biznesowych przy wykorzystaniu wywiadowni gospodarczych