O firmie

O Unity

 

Unity Trade Credit Broker jest podmiotem specjalizującym się w kompleksowej obsłudze brokerskiej klientów instytucjonalnych z sektora Korporacyjnego oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczeń finansowych (należności) oraz faktoringu. 

 

Prowadzimy usługi doradcze w procesie zarządzania należnościami w firmie. Pomagamy w doborze narzędzi ułatwiających znalezienie rzetelnych partnerów biznesowych. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu w zakresie ubezpieczeń transakcji konstruujemy programy ubezpieczeniowe odpowiadające potrzebom danego klienta, uwzględniając jednocześnie specyfikę działalności firmy oraz branży. Naszym klientom pomagamy w rozmowach z ubezpieczycielami na każdym etapie współpracy tj. negocjacji warunków umów, ocenie i weryfikacji odbiorców,  w przypadku braku płatności - windykacji odbiorców i zgłoszeniu szkody.  Jeśli Twoja firma  myśli o zabezpieczeniu swoich płatności  lub potrzebuje dodatkowego finansowania, jesteśmy dla Ciebie odpowiednim partnerem.

 

Grupa Brokerska Unity

 

Unity Trade Credit Broker Sp. z o.o., Unity Trade Credit Broker Południe Sp. z o.o., Unity Trade Credit Broker Północ Sp. z o.o. oraz Unity Trade Credit Broker Wschód Sp. z o.o. ściśle współpracują z Unity Broker Sp. z o.o. – spółką powiązaną wyspecjalizowaną w ubezpieczeniach mienia i ubezpieczeniach osobowych, oraz z Unity Faktoring Sp. z o. o. – spółką powiązaną wyspecjalizowaną w usługach faktoringu, tworząc razem Grupę Brokerską Unity.

Zarząd

 

Bartosz Dobecki – Założyciel i Prezes Zarządu spółek wchodzących w skład Grupy Brokerskiej Unity – broker ubezpieczeniowy, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej, wieloletni pracownik szczebla kierowniczego Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A – lidera rynkowego zajmującego się głównie ubezpieczeniami finansowymi (należności), odpowiadający za zarządzanie sprzedażą oraz nadzór nad plasowaniem ubezpieczeń i prowadzeniem wieloetapowych negocjacji z międzynarodowymi podmiotami oraz największymi firmami oraz brokerami w podległym regionie, uczestniczący w procesie tworzenia niestandardowych rozwiązań w zakresie zarządzania należnościami, implementowanych w późniejszym czasie na rynek. 

 

Łukasz Barański – broker ubezpieczeniowy, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył również studia podyplomowe z Ubezpieczeń Gospodarczych. Wieloletni pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału w Poznaniu. Odpowiedzialny za założenie i rozwój Oddziału Euler Hermes we Wrocławiu. Pełnił również funkcję Dyrektora Biura Terenowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. we Wrocławiu. Brał udział w tworzeniu oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń finansowych.  

 

Andrzej Bednarczyk – broker ubezpieczeniowy, absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, laureat nagrody Rzecznika Ubezpieczonych za pracę dot. wpływu kryzysu na rynek ubezpieczeń finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Biurze Zarządzania Polisami w Euler Hermes, a następnie współtworząc struktury biurowe w Grupie Unity.

 

Maciej Karpiel – broker ubezpieczeniowy, Absolwent Wydziału Zarzadzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jako Kierownik Regionu współtworzył i rozwijał Oddział Euler Hermes w Katowicach. Odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą oraz obsługę największych spółek na terenie południowej Polski. Brał udział w tworzeniu szeregu niestandardowych rozwiązań oraz klauzul dopasowanych do potrzeb obsługiwanych klientów.

 

Tomasz Podkowa – absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ukończył również studium podyplomowe z ubezpieczeń finansowych prowadzone przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tematem pracy dyplomowej była ocena pracy i poziom satysfakcji klientów korzystających z usług brokerów ubezpieczeniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Banku Gospodarki Żywnościowej SA oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., gdzie przez kilkanaście lat pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Oddziału w Katowicach. Był odpowiedzialny za kontakty z kluczowymi klientami oraz brokerami. Pracuje w branży ubezpieczeń należności niemal od początku obecności tego produktu na polskim rynku, współtworząc wiele procedur i rozwiązań będących dzisiaj standardem.  

 

Krzysztof Rakociński – Członek Zarządu Unity Trade Credit Północ Sp. z o.o. – absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej  ATR w Bydgoszczy, ukończył również studia podyplomowe z Ubezpieczeń Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wieloletni pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. m.in. na stanowisku Dyrektora Regionu Zachodniego odpowiedzialnego za zbudowanie i rozwój działu współpracy z brokerami. Pełnił również funkcję Dyrektora Oddziału COFACE Poland Credit Management Services Sp. z o.o. w Poznaniu gdzie odpowiadał za sprzedaż i obsługę umów ubezpieczenia należności handlowych oraz faktoringowych. Brał udział w tworzeniu oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń finansowych w towarzystwach ubezpieczeń.