Faktoring

Oferta

Faktoring

Czym jest faktoring?

 

Jest to usługa finansowa polegająca na wykupie niewymagalnych należności przez wyspecjalizowaną firmę faktoringową.

  

Jak działa?

Rodzaje faktoringu

  • Faktoring niepełny (z regresem) – faktor wykupuje wierzytelność, jednak nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużnika;  
    w przypadku braku spłaty w terminie, przysługuje mu regres do firmy zbywającej należność
  • Faktoring pełny (bez regresu) – faktor przejmuje należność wraz z ryzykiem niewypłacalności dłużnika
  • Faktoring mieszany – odpowiedzialność jest rozłożona między faktora i zbywcę wierzytelności

 

Korzyści z faktoringu

  • źródło finansowania bieżącej działalności
  • skrócenie okresu spływu należności
  • możliwość stosowania dłuższych terminów płatności bez zmniejszania płynności
  • alternatywa dla kredytu obrotowego
  • ograniczenie ryzyka handlowego (przy faktoringu pełnym)

Jak działamy?

 

Unity Trade Credit Broker analizuje potrzeby naszych klientów w zakresie finansowania oraz strukturę odbiorców, następnie rekomendujemy wybór rodzaju faktoringu, a po porównaniu wymagań faktorów i warunków kosztowych również wybór firmy faktoringowej. Ponadto zapewniamy odpowiednie współdziałanie faktoringu z innymi usługami finansowymi, np.  ubezpieczeniem należności.