Wiedza i bezpieczeństwo

Ponad 10 - letnia znajomość rynku ubezpieczeń należności oraz doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem handlowym pozwalają nam dobrać optymalne produkty dla naszych klientów.

  • Faktoring jest to usługa finansowa polegająca na wykupie niewymagalnych należności przez wyspecjalizowaną firmę faktoringową. Może służyć jako źródło finansowania bieżącej działalności ...

  • W 2012 r. w Polsce zostało złożone 4091 wniosków o upadłość, a faktyczna skala zatorów płatniczych wśród polskich przedsiębiorstw jest znacznie większa. Sytuacja gospodarcza sprawia, że nawet sprawdzeni odbiorcy mogą przestać płacić...

  • Celem procesu zarządzania należnościami jest uzyskanie równowagi między sprzedażą, a płynnością i bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa ... 

Dlaczego Unity:

  • Pewność i Bezpieczeństwo
  • Płynność finansowa
  • Wiedza i Doświadczenie
  • Zabezpiecz się przed zatorami płatniczymi
  • Faktoring jako źródło finansowania sprzedaży
  • Wieloletnia znajomość rynku gwarancją jakości

Kontakt

Unity Trade Credit Broker Sp. z o.o.
ul. św. Antoniego 51 A, Poznań
tel. 61 278 72 70
e-mail: biuro@unitybroker.pl