Ubezpieczenia transportowe

Oferta

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Transportowe leżą głównie w polu zainteresowania przedsiębiorstw zawodowo zajmujących się transportem, zwłaszcza jeśli mówimy o ryzyku związanym z Odpowiedzialnością Cywilną Przewoźnika czy Spedytora. W znacznej części przypadków jednak polisa przewoźnika, czy wspomnianego spedytora nie pokryje naszych strat wynikłych z uszkodzenia czy zaginięcia przekazanego do przewozu towaru. Wtedy najczęściej pojawiają się umowy ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO).

 

Określenie ryzyk związanych z przewozem, odpowiednia ich identyfikacja i gradacja pozwala nam we współpracy z naszymi klientami/partnerami stworzyć optymalny Program ubezpieczeń związanych z transportem, który w sposób zoptymalizowany pozwoli Państwu na transfer ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.