Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

Oferta

Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

Bezsprzecznie jednym z głównych, jeśli nie głównym ryzykiem, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest identyfikowane przez Przedsiębiorców, jest ryzyko powstania szkody w mieniu, wyrządzonej przez takie ryzyka jak ogień (pożar) czy inne ryzyka naturalne (huragan, uderzenie pioruna etc), dlatego też zwykle rozmowy o stworzeniu pełnego programu ubezpieczeniowego rozpoczynają się właśnie od określenia preferencji klienta oraz możliwości pokrycia ryzyk podstawowych.

 

Głównym narzędziem do ubezpieczeniowego transferu ryzyka związanego z posiadanym mieniem są ubezpieczenia mienia od ognia/ubezpieczenia mienia typu all risk (Property Damage Ins). Szerokość tego zagadnienia powoduje konieczność mocno zindywidualizowanego podejścia do każdego naszego Partnera oraz wspólną pracę nad stworzeniem czy wybraniem właściwego pokrycia ubezpieczeniowego.

 

W ramach standardowej procedury aranżowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń mienia, Unity Broker na podstawie zebranych informacji, dokumentów, rozmów z odpowiednimi osobami w Przedsiębiorstwie poszukującym ochrony, tworzy i proponuje optymalne rozwiązania dotyczące konstrukcji Programu Ubezpieczenia Mienia.

 

Zakres ryzyk, które w ramach umowy ubezpieczenia mienia można pokryć jest w zasadzie nieograniczony i zależy od chęci Ubezpieczającego, umiejętności brokera i możliwości Zakładu ubezpieczeń, dlatego Unity Broker, jako ogniwo spajające naszego Partnera (Przedsiębiorcę) oraz Zakład Ubezpieczeń, poprzez profesjonalne działanie może przynieść wiele korzyści Ubezpieczającym.

 

Jako uzupełnienie do umowy ubezpieczenia mienia, które chroni przed bezpośrednimi szkodami związanymi z utratą czy zniszczeniem mienia, ochronę można rozszerzyć o ryzyka ściśle związane z posiadaniem sprzętu elektronicznego czy szkody polegające na utracie zysku wskutek szkody w mieniu (Business Interruption). Przestój działalności Spółek związany z dużymi szkodami w mieniu powoduje w znacznej części przypadków potężne trudności w powrocie firmy do kondycji sprzed szkody (na przykład poprzez utratę klientów w czasie okresu restytucji mienia). Ubezpieczenie Utraty Zysku pokrywa utratę ubezpieczeniowego zysku brutto w okresie odszkodowawczym, który kalkulowany jest przez Ubezpieczonego przy wydatnej zwykle pomocy Brokera a uzupełniany może być licznymi elementami w ustaleniu z Ubezpieczycielami i naszymi Klientami.

 

Rola Unity Broker we współpracy z Partnerami nad aranżowaniem ochrony w zakresie Ubezpieczenia mienia (Property Damage) czy Ubezpieczenia Utraty Zysku (Business Interruption) polega głównie na doradztwie klientowi oraz negocjacjach z ubezpieczycielami przed zawarciem Umowy, porównaniu odpowiedzi Ubezpieczycieli na złożone zapytania ofertowe,  przygotowaniu rzetelnej i profesjonalnej rekomendacji oraz późniejszej administracji umową i bieżącym doradztwie Partnerom.