Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferta

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne, w ramach których główne miejsce zajmuje ryzyko związane z wyrządzeniem szkody osobie trzeciej (obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) oraz Auto Casco – są liniami ubezpieczeń, w których zasadniczo szkody występują najczęściej, a więc w których dodana wartość profesjonalnej obsługi brokerskiej posiada także dość duże znaczenie.

 

Unity Broker specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu programów ubezpieczeń flotowych w zakresie ryzyka OC p.p.m., Auto Casco i linii towarzyszących (Ochrona Prawna, Assistance, NNW).

 

W uzgodnieniu z klientem zajmujemy się administrowaniem programem ubezpieczeń oraz związanymi z tym procesami (zgłaszania do ubezpieczenia, czuwanie nad procesem rozliczania składki, wyrównywanie okresów ubezpieczenia, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu szkodowego etc).