O firmie

O Unity

 

Unity Broker Sp. z o.o. jest podmiotem specjalizującym się w kompleksowej obsłudze brokerskiej klientów instytucjonalnych z sektora Korporacyjnego oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych z wyłączeniem ubezpieczenia należności.

 

 

Grupa Brokerska Unity

 

Unity Broker Sp. z o.o. ściśle współpracuje z Unity Trade Credit Broker Sp. z o.o. - spółką powiązaną wyspecjalizowaną w ubezpieczeniu należności oraz faktoringu. Obie spółki tworzą Grupę Brokerską Unity.

 

Zarząd

 

Bartosz Dobecki – Prezes Zarządu obydwu spółek tworzących Grupę Brokerską Unity – broker ubezpieczeniowy, absolwent wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej, wieloletni pracownik szczebla kierowniczego Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A – lidera rynkowego zajmującego się głównie ubezpieczeniami finansowymi (należności), odpowiadający za zarządzanie sprzedażą oraz nadzór nad plasowaniem ubezpieczeń i prowadzeniem wieloetapowych negocjacji  z międzynarodowymi podmiotami oraz największymi firmami oraz brokerami w podległym regionie, uczestniczący w procesie tworzenia niestandardowych rozwiązań w zakresie zarządzania należnościami, implementowanych  w późniejszym czasie na rynek.

  

Damian Brzozowski – broker ubezpieczeniowy; członek zarządu Unity Broker, absolwent katedry Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z doświadczeniem w spółkach związanych z branżą ubezpieczeniową, w tym międzynarodowej spółce zajmującej się zarządzaniem ryzykiem oraz obsługą brokerską klientów korporacyjnych; założyciel i wspólnik Unity Broker, tworzy oraz nadzoruje pracę wewnątrzkrajowych oraz międzynarodowych Programów Ubezpieczeniowych dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw; odpowiada za nadzór nad całym cyklem współpracy z klientami korporacyjnymi.