Wiedza i doświadczenie

Wieloletnia znajomość rynku ubezpieczeniowego oraz doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem pozwalają nam dobrać optymalne produkty dla naszych klientów.

  • Bezsprzecznie jednym z głównych, jeśli nie głównym ryzykiem, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest identyfikowane przez Przedsiębiorców, jest ryzyko powstania...

  • Istotą ubezpieczenia OC Ogólnego - za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem – jest przeniesienie ciężaru finansowego związanego z odpowiedzialnością Ubezpieczonego...

  • Ubezpieczenia komunikacyjne, w ramach których główne miejsce zajmuje ryzyko związane z wyrządzeniem szkody osobie trzeciej (obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) oraz...

  • Ubezpieczenia Transportowe leżą głównie w polu zainteresowania przedsiębiorstw zawodowo zajmujących się transportem, zwłaszcza jeśli mówimy o ryzyku związanym z Odpowiedzialnością Cywilną...

Co nas wyróżnia?

  • Gwarancja jakości
  • Indywidualne podejście
  • Gwarancja jakości na najwyższym poziomie
  • Każdego klienta traktujemy indywidualnie

Kontakt

Unity Broker Sp. z o.o.
ul. św. Antoniego 51 A, Poznań
tel. 61 278 72 70 
e-mail: biuro@unitybroker.pl